Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie, z siedzibą w Ałmaty

Strona główna

Kazachstan

Społeczno-gospodarczy rozwój Republiki Kazachstanu

 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Kazachstanu

Wyszczególnienie

2012

2013

I-VI 2014

PKB per capita (w USD¹)

13 900

14 100

-

PKB wg cen bieżących  (dynamika w %)

105,0

106,0

103,8²

Deficyt budżetowy (% PKB)

3,1

2,1

-

Inflacja (w %) średnioroczna

6,0

4,8

6,1

Bezrobocie (w %)

5,3

5,2

5,1³

Eksport (w mld USD)

92,3

82,5

41,8

Import (w mld USD)

44,5

48,9

19,2

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (w mld USD)

28,8

18,1

5,82

Inwestycje bezpośrednie kazachstańskie za granicą (w mld USD)

3,0

2,8

0,22

Źródło: na podstawie danych Komitetu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów RK, Narodowego Banku Kazachstanu, Agencji ds. Statystyki.

1 wg. danych "The Central Intelligence Agency" (CIA)

2 dane z okresu styczeń-marzec 2014 r.

3 bezrobocie z lipca 2014 r.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 24-09-2014
  • http://inform.kz/index.php?lang=eng
  • http://www.kazinvest.kz/
  • http://www.nationalbank.kz/?uid=AA8ACC99-802C-E8F0-E15B7C754D0E1A5E&docid=127
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
Ambasada RP w Astanie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Ałmaty
ul. Zatajewicza, 72, Ałmaty 050059, Republika Kazachstanu
tel.: +7 (727) 264 79 11, 263 44 27 lub 262 88 29, fax: +7 (727) 264 79 11, 263 44 27 lub 262 88 29, e-mail: ,
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
Czas lokalny: